ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලින් උදව් ඉල්ලයි. – Daily Sports

Published by %s February 20, 2020 ඔස්ට්‍රේලියාව පුරා ඇතිව තිබෙන ලැව්ගිනි තත්ත්වයෙන් අවතැන් වූවන්ට සහන සැලසීමට ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් ආධාර ඉල්ලා තිබෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියානු … Read More

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වංචා රැසක් කෝප් කමිටුවේදී හෙළිවෙයි. – Daily Sports

Published by %s February 21, 2020 ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, ජාත්‍යන්තර රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි විකාශන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ටෙන්ඩර් පිරිනැමීම පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පරීක්ෂණයක් සිදුකරන … Read More

ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වංචා රැසක් කෝප් කමිටුවේදී හෙළිවෙයි. – Daily Sports

Published by %s February 21, 2020 ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය, ජාත්‍යන්තර රූපවාහිනී සහ ගුවන් විදුලි විකාශන කටයුතු සම්බන්ධයෙන් ටෙන්ඩර් පිරිනැමීම පිළිබඳව සොයා බැලීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව මගින් පරීක්ෂණයක් සිදුකරන … Read More

ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලින් උදව් ඉල්ලයි. – Daily Sports

Published by %s February 20, 2020 ඔස්ට්‍රේලියාව පුරා ඇතිව තිබෙන ලැව්ගිනි තත්ත්වයෙන් අවතැන් වූවන්ට සහන සැලසීමට ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් ආධාර ඉල්ලා තිබෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියානු … Read More

ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලින් උදව් ඉල්ලයි. – Daily Sports

Published by %s February 20, 2020 ඔස්ට්‍රේලියාව පුරා ඇතිව තිබෙන ලැව්ගිනි තත්ත්වයෙන් අවතැන් වූවන්ට සහන සැලසීමට ඔස්ට්‍රේලියානු ක්‍රිකට් ආයතනය, ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය වෙත ලිපියක් යොමුකරමින් ආධාර ඉල්ලා තිබෙනවා. ඔස්ට්‍රේලියානු … Read More

SLBP-XI vs WI Dream11 Prediction| Sri Lanka Board Presidents XI vs West Indies, West Indies Tour Of Sri Lanka 2020, One-Day Practice Match, Team News, & Playing 11

https://dream11indian.com/wp-content/uploads/2020/02/SLBP-XI-vs-WI-dream11-team-prediction.jpg Match Preview of Sri Lanka Board Presidents XI vs West Indies: Team News of SLBP-XI vs WI Toss Prediction & Who Will Win Playing 11 of SLBP-XI vs WI … Read More

කොදෙව්වන් සමඟ සටනට යන ශ්‍රී ලංකා එක්දින සංචිතය නම් කරයි. – Daily Sports

කොදෙව්වන් සමඟ සටනට යන ශ්‍රී ලංකා එක්දින සංචිතය නම් කරයි. Published by %s February 19, 2020 බටහිර ඉන්දීය කොදෙව් කණ්ඩායම සමඟ පැවැත්වෙන එක්දින තරගාවලිය සඳහා ශ්‍රී ලංකා සංචිතය නම් කර … Read More

ඩිල්ශාන් නැවතත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට නායකත්වය දෙයි. – Daily Sports

Published by %s February 18, 2020 දවසින් දවස ක්‍රිකට් ලෝකයට විවිධ තරගාවලි එකතු වෙනවා. එවන් තවත් අපූරු තරගාවලියක් “Road Safety World Series 2020” නමින් පැවැත් වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. … Read More

ඩිල්ශාන් නැවතත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට නායකත්වය දෙයි. – Daily Sports

Published by %s February 18, 2020 දවසින් දවස ක්‍රිකට් ලෝකයට විවිධ තරගාවලි එකතු වෙනවා. එවන් තවත් අපූරු තරගාවලියක් “Road Safety World Series 2020” නමින් පැවැත් වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. … Read More

ඩිල්ශාන් නැවතත් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට නායකත්වය දෙයි. – Daily Sports

Published by %s February 18, 2020 දවසින් දවස ක්‍රිකට් ලෝකයට විවිධ තරගාවලි එකතු වෙනවා. එවන් තවත් අපූරු තරගාවලියක් “Road Safety World Series 2020” නමින් පැවැත් වීමට කටයුතු සූදානම් කර තිබෙනවා. … Read More